Õngevõtt

Google mailis on 'phishing' tõlgitud kui 'õngevõtmine'. :D

10 min hiljem... :p Ongi nii IT ja sidetehnika seletav sõnaraamat pakubki sellise vaste.

Leave a Reply


.pri.ee priiks!