Fotosüüdistus

Inglastele on väga olulisel kohal 'Health and Safety'... mistahes avalikes kohtades mistahes tegevusi harrastades tuleb arvestada, et äärmuslik turvalisus, rasside ja sugude võrdõiguslikkus, ümbritseva keskkonna puutumatus jms oleks tagatud, vastasel juhul leidub kindlasti kusagil läheduses mõni inspektor, kes sulle trahvi kirjutab ja Eesti rahas umbes miinimumpalga sisse kasseerib. Ma ise olen küll idaeurooplaslikult kohati üle muru kõndinud, kohati vale koha peal üle tee läinud, ent midagi hullu pole veel juhtunud...
Küll aga sai üks mu sakslasest tuttav teisel siinoleku päeval 1400 krooni eest parkimistrahve ja eile trahviti neidist, kes arvutiklassis midagi sõi..
Avalikesse kohtadesse meeldib inglastele riputada silte, et kõik oleks üheselt arusaadav ja kõik õigused, disclaimerid jms oleks üheselt arusaadavad.
'
Nii ongi mu voodi peatsis 11 aasta vanune silt, mis teavitab, mida tulekahju korral teha:

Köögis on näidatud, kuidas kustutada õnnetut kaaslast, kes küpsetamise käigus seljalt (sic!) tuld on võtnud:

Kõigil ühika ustel on kirjas, et need on tuleuksed ja tuleb alati hoida suletuna:

Ühika seinal on kirjas, mille eest ülikool vastutab ja mille eest ei vastuta ja et palli ei tohi mängida ja et trahvi võib saada, kui parkimispiletit pole (sellest ma tegelt ikka aru ei saa, miks siin, Inglismaa mõistes Elvas, peab parkimise eest kallist raha küsima):

Misseesiisnüüdon? (aaa, keelavat silti ju polnud):

Meelde tuleb A ja praami lipumast ;)

Kirjaoskajate vangiühiskond?


Leave a Reply


.pri.ee priiks!