Sisend

Milleks kirjutada andmelaadimise jaoks kokku "lähtefaili kirjeldus", salvestada see PDF-iks, riputada intranetti ja saata selle kohta e-maile, kui:

  • kirjelduses on veerge, mida reaalses failis pole;
  • kirelduses pole mõnda veergu, mis reaalses failis on;
  • veergude pealkirjad kirelduses ja reaalses failis on erinevad ("Period" <> "Period_id" <> "PeriodID");
  • veergude andmetüübid ei lähe kohati omavahel kokku (integer ei ole päriselt varchar(50) ja kes, krt, otsustas valuutad oma salajase vastavustabeli järgi täisarvudeks kodeerida)?

2 Responses to “Sisend”

  1. Pärtel Says:

    Huvitav, millal Eestis võetakse valuuta nr 743 asemel kasutusele valuuta nr 913... vist läheb veel aastaid

  2. Milk Shake Queen Says:

    uuuuu milline salakeel pärtilliol on

Leave a Reply


.pri.ee priiks!