Length does matter

Pakun välja mõned ideed, kuidas võiks andmebaasitabelites veerunimesid lühendada. Veerunimed, milles on "päris" sõnad, kust pole ühtegi tähte välja jäetud, on igavad ja ei näita andmebaasidisaineri professionaalsust korralikult välja - selliste nimede peale oleks võinud ju igaüks tulla (eriti halb, kui ärikasutaja esimese matsuga tabeli sisust aru saab).

Type ->Typ Code ->Cod Date->Dat Data ->Dat Status ->Stat State->Stat Address ->Ade Customer ->Cme

Keerulisemate veergude korral võib nime lühendamist rekursiivselt korrata, kuni vähemalt üks täht alles on.

StatusTypeCode ->StatTypCod ->StTpCd -> STC CustomerHomeAddress -> CmeHomAde -> CuHoAd

2 Responses to “Length does matter”

  1. märt Says:

    mhm, ja laekumiste sidumisega tegeleva klassi nimi võiks olla puhtas eesti keeles olev sõna "lekumisesis". Ühe tundmatuks jääva ettevõtte proge omas seesugust keeleuuendust.

  2. MH Says:

    suhteliselt andekas! ;) progejatel suhteliselt lihtne oma ülemusi nimapidi vedada, kui viimased eriti asjast eriti ei taipa :P

Leave a Reply


.pri.ee priiks!