Raamat: Kinnisvaraõpik II

Kasutan pimedat aega ja Rootsi sotsiaalset vaikelu huvitavate või kasulike raamatute lugemiseks. Täna lõpetasin Ronald Nermanni, Margus Sorga ja Hannes Kuhlbachi raamatu „Kinnisvaraõpik II“.

Apollo veebipoe iseloomustuse järgi lootsin saada ülevaate kinnisvara-alatest terminitest (servituut?), üldistest õiguse ja finantseerimise põhimõtetest.

Tegemist on teise trükiga kinnisvarabuumi tipphetke eel, 2005. aastal välja antud õpikust, eesmärgiks tutvustada kinnisvaraturu olemust, kinnisvara-alast terminoloogiat ja seadusandlust. Raamat on ilusa kujundusega, kõvakaaneline ja läikivapaberiline, aga kohutavalt väikese kirja ja reavahega.

Sisult on tegemist justkui kolme erineva raamatuga. Esimeses osas kirjutab Ronald Nermann teemal „Kinnisvaraturg“, teises osas Margus Sorga teemal „Kinnisvaraõigus“ ja kolmandas osas Hannes Kuhlbach teemal „Kinnisvara ABC“.

Mina soovitan lugeda ainult kolmandat osa.

Esimene osa on elementaartasemel jutt turumajandusest – on olemas turg, kus on ostjad-müüjad-vahendajad. Hind kujuneb kokkuleppeliselt ja selle üle peetakse läbirääkimisi. Lisaks hulgaliselt koopiaid igasuguste kinnsvaraühingute põhikirjadest. Phh.. Märkasin ka vähemalt ühe kiillause eraldamisel komaviga.

Teine osa puhas juriidiline tekst. Olgugi, et see sisaldab palju infot ja pole väga keeruliselt esitatud, on seda igav lugeda. Pikad tekstimassiivid, väga vähe näiteid, tuhanded järjestikused laused stiilis:

„Sellise õiguse kinnistusraamatusse kandmine tähendab, et tee eraldatakse juriidiliselt koormatavast kinnisasjast ja muutub selle kinnisasja osaks, mille kasuks reaalservituut on seatud.“

Kinnisvara-alane õigus pole kindlasti mingi easy-reading, aga seda saaks minu arvates loetavamalt esitada.

Viimane osa on kõige loetavam. Kirjeldab kinnisvara ostu finantseerimise põhimõtteid, annab lühiülevaate kinnisvarasse investeerimisest ja investeeringute tasuvuse mõõtmisest, kinnisvara hindamisest ja kindlustamisest. Mõnus, kergelt loetav tekst, kuigi sisaldab hulganisti valemeid.

„Kinnisvaraõpik III“-s võiks esimese osa lühendada paarile leheküljele, teise osa võiks kirjutada Hannes Kuhlbachi stiilis ladusa sulega ja kolmanda osa võiks teisest versioonist otse üle viia.

Järgmisena ootab ees Ludwig von Misese „Liberalism“.

One Response to “Raamat: Kinnisvaraõpik II”

  1. Marju Says:

    Jutt jumala õige!

Leave a Reply


.pri.ee priiks!