Raamat: Ludwig von Mises, „Liberalism“

Ootasin „Avatud Eesti Raamatu“ sarja kuuluvast „Liberalismist“ palju raskemini loetavamat ja iganenumat raamatut, kui see tegelikult on. Ostsin selle, kuna kolleeg K mahitusel lugesin pool-fundamentistlike vaadetega Erik Kuehnelt-Leddihni raamatut „Demokraatia analüüs“ ja tahtsin tutvuda ka mõne pisut realistlikuma mõtteviisiga. (Muuseas, „Liberalismi“ lk 78 viimases lõigus ütleb Mises, mida tema Kuehnelt-Leddihni ihaldatud valgustatud monarhiast arvab.)

Mises kirjutab ladusalt, kuigi analüütilisusele pretendeeriva teksti kohta pisut kirglikult (osa III, ptk 11 „Venemaa“ – ma ei imesta, et Ansip sellest raamatust lausa mitu koopiat ostis) ja kohati oma tundeid vähe põhjendades. „Liberalism“ kirjeldab peamiselt sama nimega sotsiaal-majandusliku maailmavaate aluseid ja analüüsib seda suhtes teiste (ja loomulikult ebasobivamate) mõtteviisidega (vasak/parem-sotsialism, interventsionism).

Ma nõustun enamuses tema arvamustega, kuigi tuleb arvestada, et teoreetilise majandusteaduse tasemel on lihtne lugeda kõik inimesed erineva viljakuskoefitsendiga ressurssideks ja teoretiseerida nende maksimaalsest ühistööna sündiva kasust ... ja jätta mugavalt kõrvale vana/haige või vaestesse oludesse sündinud üksikisiku kannatused näiteks täielikult eraomandil põhineva haridus- või tervishoiusüsteemi korral.

Tõlge on hea – s.t. paraja keerukusega ja hästi loetav. Õnneks on kirjastaja suutnud end kulude kokkuhoiul talitseda (võin on Kultuurkapital toetanud ja tegelenud nii Misese vihatud interventsionistliku poliitikaga) ja trükkinud raamatu ~10pt tekstis korraliku reavahe ja piisavate marginitega.

One Response to “Raamat: Ludwig von Mises, „Liberalism“”

  1. Madis Says:

    Soovitan raamatut: Fareed Zakaria, Vabaduse tulevik. Pikk tekst, aga sisaldab mitmeid häid pointe.

Leave a Reply


.pri.ee priiks!