Liiklusreeglid Istanbulis

Kujutan ette Mati Songisepa ahastust Istanbulis (ahastust v6i kahjur66mu, m6lemad on v6imalikud). Kui r22gitakse, et Tallinnas on halb liikluskultuur, siis siis on kaos.

Reeglid on lihtsad: # T2naval ei ole suurt t2htsust ristmikule riputatud v2rvilistel tuledel, tee 22rde posti otsa riputatud plekist m2rkidel, asfaltile joonistatud v2rvilistel joontel. S6idad seal, kus saad. # See, mitu istekohta on autos/mootorrattal/bussis oleneb inimeste suurusest, sugulusastmest ja tujust. Eile n2gin Ford Focust, kus istus rahulikult 7 inimest ja pisikest rollerit, millel s6itsid 2 t2ies eluj6us meest ja koer. # Inimesele v6i s6idukile selja tagant l2henedes anna t8rts signaali. # Kui m6ne s6idetava objekti (k6nnitee, s6idutee, haljasala) kaudu kaasliiklejast (v6i parkivast s6idukist) m88da mahud, siis mine m88da. Kui ei mahu, siis hoia signaalinuppu all nii kaua, kuni mahud. # Teele v6ib astuda suvalisel hetkel ja suvalises kohas (yletasin olude sunnil 6-realise tiheda liiklusega maantee improviseeritud viisil). # Suurema auto/mootorratta/jalgratta/kehamassiga liiklejal on ees6igus. # Pidevjoon de facto t2hendab siin tee keskele kruvitud suuri raudtorusid, millest ka Hummeriga yle ei s6ida.

Seejuures pole ma 3 p2eva jooksul n2inud yhtegi vigastusega l6ppevat 6nnetust.

One Response to “Liiklusreeglid Istanbulis”

  1. Jaan Says:

    Tuleb kohe Kairo meelde, kus linna sisenemisel liiklesid kõik masinad ~100km/h ja inimesed kamikadzelikult tormasid üle 8 rea. Isegi nägin ühte selli, kes peaaegu oleks bussipeegliga vasta pead saanud, sentimeetrite mäng.

Leave a Reply


.pri.ee priiks!