Ekspertiis

Päevalehti lugedes jääb mulje, et keskmine "ekspert" on see, kes projitseerib mingis valdkonnas viimase 3 kuu jooksul toimunud sündmused (kinnisvarahindade muutus, kütusehindade muutus, kõrgkooli astujate hulk) u 1-2a peale tulevikku ja ütleb, et see ongi "ekspertarvamus".

Leave a Reply


.pri.ee priiks!