Raamat: George Soros "Ekslikkuse ajastu"

Jälle dramaatilise pealkirjaga mitteilukirjanduslik raamat! Ilmselt on mul mingi kergekujuline sõltuvus, mis poes sunnib selliseid eneseabi-/ühiskonnaraamatuid riiulilt haarama.

George Soros - investor, finantsspekulant ja filantroop - on kirjutanud läbi viimase paari aastakümne rohkem kui tosin raamatut, kõik majandusest või ühiskonnast. Käesolev raamat ilmus aastal 2006, olles ilmselt kirjutatud peale George W. Bushi taasvalimist USA presidendiks ning kandes alatoonina Sorose tugevat pettumust "terrorismivastase sõja" poliitika jätkumise üle.

Ostsin selle raamatu eelkõige päevakajalise teema "tänane maailmakord ja selle vead" pärast ning osaliselt täiendama eelnevalt loetud ühiskondlik-poliitilistest raamatutest saadud teadmist.

Soros räägib "Ekslikkuse ajastus" tegelikult kolmest teemast: oma elufilosoofiast, mis põhineb Karl Popperi liberaalse demokraatia ideel, "empiirilise falsifitseeritavuse" teoorial jne, avatud ühiskonna mõistest üldisemalt ja lisaks Ameerika poliitika vildakusest teise Iraagi sõjakäigu kõrghetkel.

Ma arvan, et oleksin "Ekslikkuse ajastut" ilmselt rohkem nautinud, kui oleksin enne Karl Popperi teooriatega paremini kursis olnud. Sorose "elufilosoofia" esitus oli küll suhteliselt lihtsalt loetav, aga natuke hüplik ja vähe üldine, kuna keskendus liialt tema subjektile ja "tänase maailmakorra" probleemile.

Raamatu kõige kasulikum osa minu jaoks oli Sorose arutelu "avatud ühiskonna" üle. Fareed Zakaria "Vabaduse tulevik" on liberaalse demokraatia ajaloost ja tänapäevast rääkides küll lõppkokkuvõttes põhjalikum, ja Ludwig von Misese "Liberalism" teoreetiliselt täielikum (kuigi sisaldab päris palju "verise vahu" suust välja ajamist teadusliku põhjendamise asemel), aga Sorose humanistlik ja ebatäielikkust hindav suhtumine meeldib mulle.

"Ekslikkuse ajastu" kolmanda, USA päevapoliitikast ja terrorismivastasest sõjast rääkiva teema lugemine oli "teadmist kinnistav", aga ega selles midagi väga uut minu jaoks polnud.

3/5 .. selle raamatu asemel on ilmselt mõistlik võtta ette eelpool mainitud "Vabaduse tulevik" ja näiteks Popperi arutelu avatud ühiskonna teemadel: "The Open Society and Its Enemies".

Leave a Reply


.pri.ee priiks!