Noorte informatiiv-kollektiivne ümberkasvatamine

Riigikogus arutleti eile (2009-05-14) 2008. aasta kohta käiva "Eesti Inimarengu Aruande" üle. Istungi stenogrammist võib leida Imre Sooääre alloleva sõnavõtu (teksti rasvaseks märkimine minu poolt).

Aruandest selgub, nagu siin saalis juba mainitud, et laste internetikasutuse osas on Eesti näitaja Euroopas üks kõrgemaid, ulatudes 93%-ni. /--/ Väga suur osa, tuleb välja sellest, on just nimelt sõltuvust tekitav meelelahutus. Kas te näete siin ohte, et meie noored hakkavad üha enam oma arvamusi ühiskonnast kujundama blogide ja netikommentaaride põhjal? Tagaplaanile jääb üha enam kvaliteetajakirjandus, nii palju, kui meil seda Eestis veel üldse järgi on. Kas ja kuidas on üldse võimalik suunata, innustada noori, et nende huviks oleks internetist ikkagi omandada teadmisi ja aega veeta n-ö kvaliteetselt, ennast arendades?

Imre Sooäär RK stenogrammi järgi

Tore poliitiliselt korrektne sõnavõtt, mille eesmärgiks oleks justkui küsida, kuidas suunata noori olema "õigel teel" ja vältida nende sattumist "valele teele"... aga minu arvates kumab sealt läbi mure, et Internetis vahetatav informatsioon ei ole "hea ajakirjandustava", reklaamiraha jms mehhanismidega korralikult kontrolli all hoitav ja on seega "ebakvaliteetne" ja seda tuleks taunida.

Parafraseerin (ja natuke ka utreerin):

  1. Noored veedavad aega internetis "sõltuvust tekitava meelelahutuse" seltsis - halb.
  2. Noored kujundavad oma arvamusi ühiskonnast ajaveebide ja internetikommentaaride põhjal (ilmselt käivad siia alla ka foorumid, sots-võrgud ja üldse "tavainimeste" poolt loodud sisu) - halb.
  3. Noori tuleks suunata "kvaliteetajakirjanduse" poole.

Keskmine eestlane vaatab päevas ~4h televiisorit. Eesti loetavaimad päevalehed on "Postimees" ja "Õhtuleht". Kas Võsa-Pets on "kvaliteetne ajakirjandustoode" võrreldes Edward Hugh või Ilmar Raagi ajaveebiga (krt, võrreldes kasvõi rate.ee-ga)?

Ilmselt pole mõtet eristada kvaliteetset ajaleheartiklit kvaliteetsest blogipostitusest või foorumi-threadist.

Riigipoolne initsiatiiv suunata noori tarbima teatud "kvaliteetseks" peetavaid (khm, kontrollitavaid) kanaleid ja mitte tarbima "ebakvaliteetset" saab IMO lõppeda kas juba eos läbikukkumisega või sunnirezhiimi kehtestamise ja seejärel läbikukkumisega.

One Response to “Noorte informatiiv-kollektiivne ümberkasvatamine”

  1. märt Says:

    Olen nõus, et üldiselt on mõistlikum Eestis kvaliteetajakirjandust otsida ajaveebidest, mitte "tavainimestele" mõeldud väljaannetest. Hetkel kirgastus silme ees postimees.ee "kvaliteetartiklid" staarfotograaf Galetinist.. uuh, ikka veel tulevad "kvaliteetajakirjandusest" külmavärinad peale. Kusjuures Imrel on juba isegi reklaamklipp ka valmis. Seda saab näha siit: http://www.youtube.com/watch?v=zV5UTHRx0a4

Leave a Reply


.pri.ee priiks!