Ei mõista

Milleks kirjutada ülikooli õppeaine materjalidesse debiilseid lauseid stiilis:

Tegevusloa omamise nõuded ning taotlemise tingimused on määratletud vastavat tegevusala reguleerivates seadustes ja määrustes.

Lause tähendus: kui riik on kehtestanud seaduse, millega nõuab ettevõttelt tegevusluba, siis olemas seadus, millesse see nõue on kirja pandud.

3 Responses to “Ei mõista”

  1. ninatark Says:

    Lause tähendus on tegelikult hoopis selline: lisaks tegevusloa omamise kohustuse sätestamisele kehtestatakse vastava seaduse/määrusega, millal on tegevusloa omamine kohustuslik ning millised on loa taotlemise tingimused.

  2. E:r Says:

    Mhmh :) .. "kusagil on olemas seadus, mis midagi sätestab". Jamps on see, et eksamil küsis lgp õppejõud selle seaduse sisu kohta.

  3. Luke Says:

    Nagu näha, siis vitislatakse seadustele täie rauaga. Või siiski pigem ei vilistata vaid lihtsalt ei osata paremini. Vähegi tegusamas vallas sellised inimesed pikalt vankrit ei veaks. Siinsed inimesed, kes vähegai sooviksid näha seda valda arenemas, peaksid kiiremas korras ühinema ning õiglust nõudma hakkama!

Leave a Reply


.pri.ee priiks!