Joogakuru

Elu24.ee on leiutanud uue sõna - joogakuru.

Joogakuru.

Sama teemat edasi arendades võiks keelt edasi uuta - joogaahelik, mäeguru.

Leave a Reply


.pri.ee priiks!