Kontorimüra

Ma ei salli kontorimüra. See viib tööviljakuse alla. Kui ettevõttes on ruumipuudus ja ühte tuppa pannakse istuma n (> 5) inimest, siis on kindel, et pmst igal ajahetkel teeb keegi neist müra - kõnnib ringi, räägib telefoniga, räägib kaastöötajaga, räägib külalisega, prindib midagi.

Sellest poleks midagi, aga üsna tihti seisneb mu töö mingi lahenduse väljamõtlemises. Selline loov töö nõuab keskendumist. Juhusliku iseloomuga kontorimüras ei ole võimalik keskenduda. See tähendab, et lihtsad asjad võtavad koledalt kaua aega.

Praegu on ruumis 8 in - neist 2 töötavad arvuti taga, 2 vestlevad tööst, 3 vestlevad tulevikuprojektidest ja 1 loeb lehte. Need kaks arvuti taga keskenduda üritavat inimest raudselt <50% oma võimalikust produktiivusest. Tööviljakus missugune!

Lahendus:

  • vähem inimesi ühte tuppa
  • kohvitamiseks, lobisemiseks ja ajalehe lugemiseks eraldi ruum
  • kokkulepe, et igasugused kohtumised peetakse kohtumisteruumis

Leave a Reply


.pri.ee priiks!