Archive for January, 2010

Ei mõista

Saturday, January 9th, 2010

Milleks kirjutada ülikooli õppeaine materjalidesse debiilseid lauseid stiilis: Tegevusloa omamise nõuded ning taotlemise tingimused on määratletud vastavat tegevusala reguleerivates seadustes ja määrustes. Lause tähendus: kui riik on kehtestanud seaduse, millega nõuab ettevõttelt tegevusluba, siis olemas seadus, millesse see nõue on kirja pandud.


.pri.ee priiks!